- Çeliklerde Mikro yapı testleri
- Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
- İhtiyaç duyulan ekipmanlar
- Çelik kalite kontrol testlerinin yapılma amaçları

 

* E-Seminerimiz ücretsizdir.
* E-Seminer kontenjanımız sınırlıdır.
* E-Seminer dili Türkçe’dir.