Dökme Demir Metalografisi ve Karşılaşılabilecek Problemler

* E-Seminerimiz ücretsizdir.
* E-Seminer kontenjanımız sınırlıdır.
* E-Seminer dili Türkçe’dir.

İçerik:
* Dökme demir çeşitleri ve mikro yapıları
* Dökme demir mikro yapı değişikliklerinin fiziksel özelliklere etkisi
* En çok karşılaşılan problemler ve diğer tüm analiz çeşitleri.