* Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Standartları
* Uzmanlık Yetkinlikleri 
* EN ISO 9712: 2022’de Tanımlı Tahribatsız Muayene Yöntemleri
* Radyografik Muayene Uzmanlığı için Gereklilikler
* Radyografik Muayene Teknikleri
* Türkiye’deki Radyografik Muayene Uzmanlığı Belgelendirme Çalışmaları

* E-Seminerimiz ücretsizdir.
* E-Seminer kontenjanımız sınırlıdır.
* E-Seminer dili Türkçe’dir.