Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karfo Endüstriyel Ve Laboratuvar Cihazları Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından işletilen https://www.karfo-endustriyel.com.tr/ adresini ziyaret edenlerin (Kısaca “ Veri Sahibi” olarak anılacaktır.) gizliliğini korumak Şirketimiz’ in önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (Kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) ile; (1) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’ nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

  İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” ve/veya “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.karfo-endustriyel.com.tr/ adresinde yer alan Karfo Endüstriyel Ve Laboratuvar Cihazları Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

  İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirketimiz tarafından KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

  • Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirket’ in, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası,
  • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirket’ in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  • Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
  • Şirket’ in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

  İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’ un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “Kişisel Veri” dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’ da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

  VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

  Kişisel veri sahibi olarak KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.karfo-endustriyel.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  VERİ SAHİPLEİRNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

  Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’ un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

  amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 2. ÇEREZ POLİTİKASI

  İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

  ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

  İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
  • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

  İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

  Oturum Çerezleri
  (Session Cookies)

  Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

  Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

  Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

  Kalıcı Çerezler
  (Persistent Cookies)

  Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

  Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

  Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

  Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

  İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

  Teknik Çerezler
  (Technical Cookies)
  Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
  Otantikasyon Çerezleri
  (Authentication Cookies)
  Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
  Kişiselleştirme Çerezleri
  (Customization Cookies)
  Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
  Analitik Çerezler
  (Analytical Cookies)
  Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

  ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ

  Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

  Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
  AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
  Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
  Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
  Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
  Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
 3. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ

  İnternet Sitesi Gizlilik Politikası tarihlidir. Politikanın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir.

  Gizlilik Politikası Şirket’ in https://www.karfo-endustriyel.com.tr/ adresinde ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.karfo-endustriyel.com.tr/ adresinde yer alan Karfo Endüstriyel Ve Laboratuvar Cihazları Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.